دادگاه تجدیدنظر تهران، محسن حق‌شناس، دانشجوی دانشگاه تهران، را به یک سال زندان محکوم کرد

دادگاه تجدید نظر استان تهران، محسن حق‌شناس، دانشجوی دانشگاه تهران و از دانشجویان بازداشت شده در زمان اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ را به ۱ سال حبس محکوم کرد.

دادگاه تجدید نظر استان تهران، محسن حق‌شناس، دانشجوی دانشگاه تهران را به ۱ سال حبس تعزیری، ممنوعیت فعالیت‌های رسانه‌ای و ممنوعیت عضویت در احزاب و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم کرد.

محسن حق‌شناس از جمله ده‌ها دانشجویی است که در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ از سوی وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شدند و مقام‌های مسئول در آن زمان گفتند که بازداشت این دانشجویان به منظور پیشگیری از گسترش اعتراضات انجام شده استو

با این حال محسن حق‌شناس پس از بازداشت و آزادی با قرار وثیقه در اسفندماه ۱۳۹۶ از سوی دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم اکنون از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۱ سال حبس تعزیری تبدیل شده است.

Share