کشف آثار پست‌خانه ۲۵۰۰ ساله متعلق به دوران هخامنشی در ترکیه

باستان‌شناسان در ترکیه آثار باقیمانده از ساختمانی را کشف کرده‌اند که به گفته آن‌ها نخستین پست‌خانه در جهان و متعلق به دوران امپراتوری هخامنشیان است. این آثار در تپه‌های دهکده «توکلوچاک» در شهرستان «آماسایا» در مجاورت دریای سیاه کشف شده است.

به گزارش روزنامه «دیلی‌صباح»، پروفسور «سوکت دونمز» از بخش باستان شناسی دانشگاه استانبول که ریاست گروه حفاری از این منطقه را در چهار سال گذشته به عهده داشته می گوید این کشف شامل یک جاده مراسلاتی برای عبور پیام رسانان بر روی اسب و رسیدن به ساختمان پست‌خانه بوده است که همزمان به عنوان یک آتشکده برای نیایش عمل کرده است.

به گفته پروفسور دونمز آثار باقی مانده در این ساختمان حاکی از این است که این آتشکده مورد استفاده زرتشتیان بوده که در زمان امپراتوری هخامنشیان در ۲۵۰۰ سال پیش آیین رسمی ایرانیان بوده است.

در دوران سلسله هخامنشیان رساندن پیام به سرزمین های زیر امپراتوری آن ها از طریق پیام رسانان سوار بر اسب ساختن این پست خانه‌ها را که محلی برای نیایش و استراحت آنها هم باشد الزامی می‌کرده است.

Share