نهاد ریاست جمهوری در ۱۲۰ روز نخست امسال ۶۹ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است

به گزارش «نود اقتصادی» بررسی داده‌های پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور نشان می‌دهد مجموع بودجه دریافتی نهاد ریاست جمهوری در ۴ ماهه سال جاری ۶۹ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش «نود اقتصادی» بررسی داده‌های پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور نشان می‌دهد مجموع بودجه دریافتی نهاد ریاست جمهوری در ۴ ماهه سال جاری ۶۹ میلیارد تومان بوده است.

Share