خودسوزی یک زن مقابل یکی از واحدهای قضایی در تهران

زنی در تهران پس از مراجعه به یکی از واحد‌های قضائی درتهران، مقابل این نهاد خودسوزی کرد.

این زن روز دوشنبه ۱۱ شهریور، پس از خروج از واحد قضائی با بنزینی که از قبل تهیه نموده است، اقدام به خودسوزی می‌کند.

میزان به نقل از یک مقام آگاه در دادگستری تهران نوشت: «این فرد در اسفندماه سال ۹۷ در حالیکه پوشش نامناسب داشته است، با مامورین نیروی انتظامی درگیر می‌شود و به آن‌ها توهین می‌کند که مستندات لازم تهیه و به دادسرای تهران تحویل می‌شود.

برهمین اساس برای متهم مورد اشاره با عنوان جریحه دار کردن عفت عمومی و توهین به مامورین پرونده قضائی تشکیل شده است که نامبرده از همان زمان تاکنون با صدور قرار تامین آزاد بوده و امروز به دادگاه مراجعه می‌نماید.»

Share