تصادفات منجر به فوت در چهارماهه نخست امسال ۱.۶ درصد افزایش داشته است

میزان : مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس گفت: اجساد ۴۶۹ نفر به دلیل فوت ناشی از تصادفات در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۸ به مراکز پزشکی قانونی در سطح استان فارس ارجاع داده شده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱.۶ درصد افزایش داشته است.

بر اساس آمار اعلام شده سازمان پزشکی قانونی ایران در چهارماهه نخست امسال، استان فارس با ۴۶۹ فوتی ناشی از سوانح ترافیکی همچنان رتبه اول ایران را دارا است.

Share