یک فعال حقوق بشر در نروژ دچار سکته مغزی شد

روز دوشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ فریا سلیمی فعال حقوق بشر و پناهجو کشور نروژ که مدتهاست دولت نروژ فرزندان وی را از سلیمی جدا کرده در اثر فشارهای روحی که به وی وارد آمده بود دچار سکته مغزی شد.


فریا سلیمی یکی از فعالان حقوق بشری است که به خیلی از کسانی که نیاز به کمک داشتند کمک کرد ولی در موقع نیاز همه پشت وی را خالی کردند.

Share