واکنش شاهزاده رضا پهلوی ، مانوک خدابخشیان درگذشت

از صفحه فیسبوک شاهزاده رضا پهلوی :

از خبر درگذشت مانوک خدابخشیان بسیار متأثر شدم. آشنایی من با مانوک از روزی شروع شد که به استادیوم ورزشی آریامهر برای تماشای تمرین تیم ملی فوتبال رفته بودم و در تمام این سالها، صدای گرم او در پخش اخبار و تحلیل ورزشی در گوشم طنین‌انداز بود.

مانوک خدابخشیان پس از کوچ اجباری از وطن، بیکار ننشست و در حد امکان توانست در آگاه کردن هم‌میهنانش به آنچه که در میهن عزیزمان می‌گذرد یاری رساند.

من فقدان او را به بازماندگان و دوستدارانش، و به ویژه به «جوانان شیک پاسارگادی» از صمیم قلب تسلیت می‌گویم. یاد او همیشه برای من باقی خواهد ماند.

Share