افشاگری مدیر سابق صدا و سیما در باره فساد در دوران احمدی نژاد

گفتگو امروز با آقای علیرضا ساسانیان از مدیران پیشین صدا و سیما:

دکتر نوری زاده :من یک سئوال دارم این احمدی نژاد که همه را دزد میخواند لاریجانی ها و بقیه را در شهرداری آدم پاکدامنی بود و دزد نبود؟؟

ساسانیان: گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنکه هست گیرند، احمدی نژاد یک فرد شیاد و دروغگو یی است ایشان در زمانی که شهردار تهران بوده در سال ۸۲ و ۸۳ و این موضوعی که دارم میگویم شورای اصولگرای آنروز و شورای شهر دست گذاشت روی این موضوع اما بدلائلی که به آن میرسیم صدایی از آن بیرون نیامد

دکتر نوری زاده : شما از شهرداری اطلاعات دارید و آنجا را میشناسید شهرداری در دوره اول چه کردند که مردم پشت کردند و دوره دوم که آزادترین انتخابات بود دارو دسته احمدی نژاد آمد آن دوره اول چه اتفاقی افتاد ؟؟

ساسانیان: ببینید اینها چیزهایی است که پشت پرده است، من بیانم را تکمیل بکنم احمدی نژاد در سالهایی که شهردار تهران بودند مردم بدانند که ایشان ۳۴۱ میلیون دلار در سال ۸۲ و ۸۳ خرج کرده و اسناد فاقد کرده که خرج انتخاباتش کرده معادل سیصد میلیارد تومان ،ایشان از منابع شهرداری هزینه کرده اما هیچ سندی برایش وجود ندارد دزدیده یا به رفقایش داده چیکارش کرده و تا امروز هم این موضوع پیگیری نشده است همانطور که در مورد قالیباف هم به شما گفتم ام الفساد است این محمود کوچولو!! هم اینطور نیست که بگوید من انسان درستی هستم بسیار انسان شیاد و بسیار انسان کلاه برداری است و متاسفانه شورای اصولگرای آنروز دست روی این پرونده گذاشت که تو این سیصد میلیارد را که هزینه کردی اسنادش کو ؟؟؟ خرجی بوده که برای انتخابات ایشان شده است اینقدر فساد گسترده و نهادینه شده در کشور که حتی شورای اصولگرا هم که دست گذاشته جوابی نگرفته است.

دکتر نوری زاده : ولی در این شهرداری آدم های با شرفی بوده اند آقای مهندس ملک مدنی حتی حقوق هم نگرفت همه دزد نبودند کرباسچی برای هفتاد سکه طلا پوستش را کندند ولی علی لاریجانی ۱۱۰ هزار شکه گرفته.

ساسانیان: البته آقای ضرغامی هم در سال ۸۵ رفته بودم دیدن رئیس حراست بانک ملی آقای عامری
، او برگشت گفت چند روز پیش بچه های امور مالی اینجا بودند و نامه ای نوشتند برای حوزه ریاست و برای ضرغامی دوازده هزار تا سکه بگیرند!!!

دکتر نوری زاده : آخر چجوری ۱۲ هزار سکه؟؟؟

ساسانیان:خلاصه ما آمدیم در صدا و سیما و پیگیر شدیم و این حساب کتابی ندارد و گفتند معمولا رسم است میگیرند و به بازیگران و میهمانان و مدیران میدهند ما هرکس را که دیدیم گفتیم چیزی را گرفتی در سال جدید گفت نه !!!

دکتر نوریزاده: من احمدی نژاد را داستان ریاست جمهوریش رامیگذاریم برای بعد مردم از من میپرسند که چرا این دوستمان از این شاخه به آن شاخه میپرد من گفتم تقصیر من است و من میخواهم سریع همه این مسائل رابگوید ، بگذار بگویم اولا شهرزاد امیر قلی خانی کیست و داستانش چیست

آیا یک پرستو بود ؟؟

ساسانیان:من نمیدانم واقعا این سردمداران این مملکت مردم را چه فرض میکنند این آقای مونسان یک دزد است یک آدم فاسد است و متاسفانه دیدم بعنوان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری به او رای اعتماد دادند ببینید آقای مونسان از بستگان نزدیک آقای روحانی است و یک وزارت خانه جدید را به ایشان دادند و رای اعتماد مجلس را هم گرفت ، ایشان در زمانی که در شهرداری تهران بوده از مدیران بر تر قالیباف بوده است مدیرعامل سازمان فنی مهندسی شهرداری تهران بوده که بعد میشود مدیر عامل شرکت فضای سبز شهرداری تهران،ایشان جاهای خیلی زیادی بوده در شرکت آتی ساز بوده و وحشتناک در زد و بند کار کرده است.

Share