استقبال رییس دفتر روحانی از برکناری جان بولتون

ایران اینترنشال : محمود واعظی، رییس دفتر حسن روحانی در واکنش به برکناری جان بولتون از سمت «مشاور امنیت ملی کاخ سفید»، از وی به عنوان یکی از «سر سرخت‌ترین دشنمان جمهوری اسلامی» نام برد و گفت: «حتی بازار نفت نیز به دلیل رفع خطر جنگ با کنار رفتن این فرد، شاهد کاهش قیمت بود.»

واعظی با اشاره به ایتکه «سیاست‌های یک جانبه گرایانه، جنگ طلبانه، مداخله جویانه و بی‌ثبات کننده جان بولتون در دوران کوتاه حضورش در سمت مشاور امنیت ملی آمریکا سرانجام بدون هیچ نتیجه‌ای و روبه رو شدن با شکست کامل، منجر به اخراج او از کاخ سفید شد»، گفت: «حالا مردی که تهدید به جنگ می کرد و وعده می داد که ایران تا چند ماه دیگر فرو خواهد ریخت، در گوشه انزوا ناظر سیاست‌های ورشکسته خویش است.»

رییس دفتر روحانی از بولتون به عنوان «دشمن دیپلماسی و طرفدار جنگ و یکجانبه گرایی» نامبرد و گفت: «بولتون در دولت ترامپ، همسو با اسرائیل یکی از سرسخت‌ترین دشمنان ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران بود و تلاش زیادی برای سرنگونی نظام ایران کرد، اما همانند اسلاف خود رفت و حکومت ایران همچنان ایستاده است.»

واعظی با ابراز خشنودی از برکناری جان بولتون، گفت که «حتی بازار نفت نیز به دلیل رفع خطر جنگ با کنار رفتن این فرد، شاهد کاهش قیمت بود.»

رییس دفتر روحانی با بیان اینکه «برکناری بولتون از دولت ترامپ نشان می‌دهد که دوره سیاست‌های جنگ‌طلبانه، رادیکال، فشار حداکثری و مداخله جویانه سرآمده» است، گفت: «این راه جز شکست و ناکامی چیزی برای دولت و ملت آمریکا به همراه نداشته است.»

Share