افزایش حدود ۲۰ درصدی نرخ سرویس مدارس

باشگاه خبرنگاران جوان : مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال بنابر پیشنهاد کارگروه ماده ۱۸ و مصوبه شورای شهر، افزایش نرخ شهریه در شهر‌های مختلف بین ۱۰ تا ۲۰ درصد متغیر است.

او تصریح کرد: این تفاوت در افزایش شهریه از شهری به شهر دیگر متفاوت خواهد بود و مبنای آن هم نظر شورای شهر باتوجه به عوامل دخیل در تعیین هزینه سرویس مدرسه است. همچنین آموزش و پرورش درخواست داده است تا خودرو‌های ویژه‌ای برای سرویس مدارس به کار گرفته شوند که هنوز محقق نشده است.

Share