۲۸ میلیون نفر از زنان ایران، از نظر اقتصادی غیرفعال هستند

ایلنا : معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با انتشار اینفوگرافیکی به بررسی وضعیت اشتغال زنان ایران در سال ۱۳۹۷ پرداخته است. بررسی آمارهای نیروی کار زنان در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد تنها ۱۶.۱ درصد از جمعیت در سن کار زنان ایران حدود ۵.۴ میلیون نفر، فعال اقتصادی هستند.

بنابراین حدود ۸۴ درصد از زنان در سن کار ایران جز جمعیت غیرفعال محسوب می‌شود. یعنی از ۳۳.۳ میلیون نفر زنان در سن کار، ۲۸ میلیون نفر از نظر اقتصادی غیرفعال هستند و در مجموع، از میان جمعیت زنان در سن کار ایران، تنها حدود ۱.۳ میلیون نفر شغل تمام وقت دارند.

Share