وضعیت نامناسب حمل و نقل ریلی ایران

روزنامه شهروند : یک کارشناس حمل و نقل در رابطه با کیفیت قطارهای ایرانی گفت: وضع حمل و نقل ریلی ایران از متوسط رو به پایین است و متاسفانه سال‌هاست که برای این موضوع پیشرفتی حاصل نشده است؛ به جز این بسیاری از لوکوموتیوهایی که در حال استفاده هستند، بسیار قدیمی هستند به طوری که حتی به قبل از انقلاب بر می‌گردند.

وی افزود: کیفیت قطارهای ایرانی تعریف چندانی ندارد و میانگین عمر قطارهای ایرانی به حدود ۳۰ تا ۴۰ سال می‌رسد.

این درحالی است که مطابق اعلام مدیران وزارت راه و شهرسازی برخی قطارهای فعال در ناوگان ایران عمرشان تا ۷۰ سال هم می‌رسد.

Share