هشدار روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران: نقد اعضای دفتر رهبر امکان‌پذیر نیست

بعد از طرح انتقاداتی به حسین محمدی، معاون بررسی دفتر علی خامنه‌ای، روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در سرمقاله روز شنبه ۲۳ شهریورماه، «حزب‌اللهی‌ها» را از «نقد اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی» منع و تاکید کرد که نقد اعضای دفتر خامنه‌ای «امکان پذیر» نیست.

این روزنامه در سرمقاله‌ای با عنوان « نقد اعضای دفتر رهبری امکان‌پذیراست؟»، با اشاره ضمنی به انتقاداتی که چهره‌هایی چون وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی، و همچنین محمد سرافراز رییس سابق و مستعفی سازمان صدا و سیما، به «حسین محمدی» یکی از اعضای دفتر خامنه‌ای وارد کرده‌اند، هرگونه انتقادی به اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی را رد کرده و درباره این منتقدان نوشته است: «آیا نمی‌توان گفت غیرمستقیم تصویری مخدوش از رهبری به افکار عمومی منقل می‌کنند، اما آدرس انحرافی می‌دهند»

محمد سرافراز دو هفته پیش با انتشار کتاب خاطرات خود، استعفایش از ریاست صدا و سیما را حاصل اقدام‌های مشترک حسین محمدی معاون فرهنگی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای فرزند علی‌ خامنه‌ای و حسین طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران عنوان کرد.

پس از آن، وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی، نیز در روزهای اخیر در دو یادداشت به شدت از حسین محمدی انتقاد و به صراحت از «حسین محمدی» و همچنین «مرتضی میرباقری، عزت ضرغامی و علی عسگری» به عنوان یک «تیم یا هیات یا باند یا کارگروه یا مافیا» نام‌برد که سازمان صدا و سیما و سیاست‌‌گذاری‌ها و برنامه‌سازی‌هایش را در اختیار دارند.

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، اما در سرمقاله شماره شنبه بیست و سوم شهریور خود با تاکید براینکه در این «نقد‌ها به حسین محمدی»، معاون بررسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی «هیچ کد یا حجتی جز ادعا» وجود ندارد، نوشت: «مسئول دفتر یا اعضای دفتر یک مدیر، طبق قاعده مدیریت با بقیه منصوبین ایشان متفاوت هستند» و «اعضای دفتر منهای مسئول مربوط فاقد هرگونه هویت حقوقی هستند و معنا و وظیفه مستقل ندارند.»

این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران تاکید کرد که «نقد منصوبین رهبری مانند رئیس صدا و سیما، قوه قضائیه و… هیچ اشکالی ندارد، زیرا وظایف مستقل، اعلام شده و قانونی دارند و به صورتی طبیعی باید پاسخگوی عملکرد خود در مقابل شرح وظایف و قانون باشند اما این قاعده نه‌ تنها برای اعضای دفتر رهبری بلکه برای هیچ مدیری صدق نمی‌کند.»

روزنامه جوان نوشت که تنها وقتی انتقاد از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی مجاز است که آن‌ها «اقدامات مجرمانه انجام داده باشند یا مسئول مربوطه از اقدامات عضو دفتر برائت جسته باشد» و در غیر این صورت هرگونه انتقادی از اعضای دفتر خامنه‌ای به معنای «جلوتر از رهبری حرکت کردن» است.

این روزنامه اشاره کرد که «یک وزیر معاونینی دارد که دارای هویت هستند و وظایف قانونی مشخصی دارند، اما دفتر ستاد شخصی یک مسئول/فرمانده است، وظیفه اعضای دفتر صرفا تسهیل‌کنندگی اجرای فرامین و دیدگاه‌ها و سیاست‌های مسئول است و حق هیچ‌گونه دخل و تصرف و اجتهاد در آن ندارند.»

روزنامه جوان با تاکید براینکه «اعضای دفتر هیچ مسئولیتی جز ابلاغ رهنمودها، نظرات و فرامین ندارند»، نوشت: «باید حسین محمدی و دیگر اعضای احتمالی دفتر رهبری را چگونه نقد کرد؟ اگر اقدامی از جایگاه حقوقی انجام داده‌اند، چگونه فهمیده‌ایم نظر شخصی است و مأمور اجرا و اقدام نیستند؟»

این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران با اشاره براینکه «اگر آن اقدام یا دخالت از ناحیه هویتی حقیقی فرد[عضو دفتر خامنه‌ای] است حتما رهبری می‌داند پای ایشان نوشته می‌شود و حتما نمی‌پذیرد که اقدامات خودسر دیگران به نام رهبری ثبت شود»، از «منقدان حزب‌اللهی» اعضای دفتر خامنه‌ای پرسید: «چطور نقادان حزب‌اللهی، نه غیریت، فهمیده‌اند که فلان عضو دفتر اقداماتی را انجام می‌دهد که مدنظر یا مورد تأیید رهبر نیست؟ آیا با رهبری چک کرده‌اند؟»

سرمقاله روزنامه جوان با بیان اینکه «درخصوص پاسخگویی به افکار عمومی و نقدپذیری اعضای دفتر رهبری نیز همان قاعده معتبر است که آنان هیچ حیطه، وظیفه مستقل و قانونی و از پیش اعلام شده ندارند که گزارش حیطه خود را بدهند و هیچ معیاری برای نقد آنان وجود ندارد»، نوشت: نقد آن‌ها زمانی مجاز است که «رهبری مصداقی از عملکرد آنان را خودسر اعلام کند.»

این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران نوشت که برای «نقد» یک عضو دفتر خامنه‌ای «باید عضو دفتر رهبری را از دفتر تفکیک کرد و جنبه شخصی به آن داد که اینجا محال است» یا «سبک جدیدی برای هجمه به رهبری را باید تحلیل نمود که هفت، هشت سال پیش برای بعضی مذهبیون انقلابی انگاره‌سازی شد که دفتر رهبری اقداماتی مستقل از رهبری انجام می‌دهد.»

وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی، هفته گذشته در جریان جدال درونی طیف‌های مختلف نزدیکان خامنه‌ای برای در اختیار گرفتن سازمان صدا و سیما، با انتقاد از برخی برنامه‌های صدا و سیما، دو یادداشت منتشر کرد و از جمله نوشت که «نظام برنامه‌ریزی فاسد در مدیریت رسانه ملی، پشتیبانان قاطع و جسوری در بیرون از سازمان و در برخی از جایگاه‌های مهم نظام دارند» که «به مدد همین پشتوانه پر مدعا، انحصارطلب و در بزنگاه‌ها خشن، توانسته‌اند صدها برابر مهریه این عروس را از بودجه صداوسیما هزینه کنند تا مبادا ترک بردارد چینی نازک انحصار باند‌های قدرت.»

برادر سعید جلیلی در یکی از این یادداشت‌ها با عنوان «این گروه خشن» درباره شماری از نزدیک و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی که در تعیین سیاست‌های صدا و سیما نقش موثری دارند، نوشت که این «تیم یا هیات یا باند یا کارگروه یا مافیا یا مجمع یا گَنگ یا جلسه دعای ندبه یا هر نام مقدس یا کثیف دیگری که بر آن بگذاریم» هر چه «رهبری صریح‌تر و تند‌تر نقدشان می‌کند بی‌محاباتر به جنگ راهبردهایش می‌روند.»

وحید جلیلی همچنین نوشت: «ملیجک‌های قسطنطنیه که برای لبخند نشاندن بر لب باندهای قدرت، منتقدان حسین محمدی و مرتضی میرباقری و عزت ضرغامی و علی عسگری را با ابن ملجم برابر می‌کنند و برایشان شیشکی می‌کشند، به جمهور مردم که می‌رسند میرغضب می‌شوند و ابایی ندارند که مدت‌ها، ملت بی‌پناه را در اوج تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی با سادیسم پنهان و آشکار خود بچزانند و از همان اصحاب قدرت جایزه بگیرند.»

حسین صفار هرندی، دو روز پیش در یادداشتی با عنوان «شهادت می‌دهم» در پاسخ به انتقادات وحید جلیلی از حسین محمدی، نوشت که براساس «۲۵ سال آشنایی، رفاقت و مجالست با حسین محمدی، شهادت می‌دهم که تدین و داشتن روحیه تعبدی در دینداری و تسلیم امر مولا بودن از یک سو و آگاهی و اشراف بر موازین عقیدتی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر به او شایستگی قرار گرفتن در جایگاه یک مستشار توانمند را بخشیده است.»

صفار هرندی، برادر سعید جلیلی و دیگر منتقدان معاون دفتر خامنه‌ای را به شدت مورد نکوهش قرار داد و نوشت: «در حیرتم از وقت‌ناشناسی برخی دوستان که چطور باب نقد علنی و تخریب اصحاب و خادمان وفادار رهبری را درست در شرایطی گشوده‌اند که دشمن هرزه‌گو و رفقای راه گم کرده سابق، حملات پر حجمی را علیه این جایگاه به نیت تضعیف عمود خیمه انقلاب آغاز کرده‌اند.»

Share