سهم ایران از کل واردات روسیه، چیزی کمتر از «یک‌دهم درصد» است!

روسیه سالانه چیزی حدود ۲۴۰ میلیارد دلار از نیازهایش را از طریق واردات از کشورهای مختلف دنیا تأمین می‌کند، اما جالب اینجاست سهم ایران از کل واردات روسیه، چیزی کمتر از «یک‌دهم درصد» است!

به گزارش «نود اقتصادی»روسیه سالانه چیزی حدود ۲۴۰ میلیارد دلار از نیازهایش را از طریق واردات از کشورهای مختلف دنیا تأمین می‌کند، اما جالب اینجاست سهم ایران از کل واردات روسیه، چیزی کمتر از «یک‌دهم درصد» است!

در سال ۹۷ کل صادرات ایران به روسیه چیزی در حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. مرکبات، صیفی‌جات، صنایع سبک و خشکبار از جمله محصولاتی است که ایران قابلیت صادرات آن را به روسیه داراست و آنها نیز خریدار ۴ گروه مذکور از ایران هستند.

اینکه چرا با توجه به استقبال روسها برای خرید ۴ گروه ذکر شده، عدد صادرات ایران به روسیه اینقدر پایین است سوالی است که پاسخش تاکنون با ابهام مواجه شده است!

Share