بیش از ۶۰ درصد اتوبوس‌های شهری فرسوده‌اند

ایسنا : مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایران گفت: حدود هفت درصد از خودروهای کل ایران و ۶۱ درصد از اتوبوس‌های شهری فرسوده‌اند.

وی اظهار کرد: همچنین ۲۴ درصد از حمل و نقل باری، چهار درصد از حمل و نقل مسافری، حدود ۴۰ درصد کامیون‌ها و اتوبوس‌های برون شهری و ۶۱ درصد اتوبوس‌های شهری ایران نیز فرسوده‌اند.

Share