اصابت دو راکت به منطقه سبز بغداد

رادیو فردا 😐 منابع امنیتی عراق گفته‌اند، دو راکت دوشنبه اول مهرماه به منطقه سبز بغداد اصابت کرده، اما به کسی آسیبی نرسیده است.

پارلمان و نهادهای دولتی عراق و همچنین سفارت‌خانه‌های خارجی در عراق در منطقه سبز بغداد قرار دارند و این منطقه تحت مراقبت‌های شدید امنیتی‌ است.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. در ۲۹ اردیبهشت هم یک گلوله کاتیوشا به منطقه سبز بغداد و در نزدیکی سفارت آمریکا اصابت کرد و هیچ گروهی مسئولیت آن را نپذیرفت.

Share