نزدیک به ۲ میلیون زن شاغل در ایران بیمه نیستند

ایلنا : طبق آمارهای رسمی، ۱۹ درصد از کل کارگران ایران را زنان تشکیل می‌دهند، در بخش غیررسمی اقتصاد این آمار ۲۵ درصد است؛ یعنی ۲۵ درصد از کارگران غیررسمی را زنان تشکیل می‌دهند.

بر اساس آمارهای منتشر شده، حدود دو میلیون زن در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار و درآمدزایی هستند که به دلیل اشتغال در اقتصاد غیررسمی هیچ‌کدام جزو بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی نیستند.

همچنین هیچ آمار مدون و قابل استنادی از درصد زنانی که در اشتغال غیررسمی به سر می‌برند و تحت پوشش بیمه خویش‌فرما هستند، در دست نیست اما با توجه به آمارهای تخمینی به نظر نمی‌رسد تعداد این دست زنان که غالباً سرپرست خانوار هم هستند زیاد باشد.

اگر آمار ارائه شده در استان فارس را که سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان فارس اوایل شهریور ماه اعلام کرده بود را مبنا قرار دهیم، در می‌یابیم که در کل ایران اوضاع بیمه‌پردازی زنان چندان مناسب نیست.

به گفته سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان فارس: د‌‌‌‌‌ر فارس از جمعیت بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری زنان فقط ۵۰ هزار نفر از آنها بیمه هستند‌‌‌‌‌ که این رقم تنها سه د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌ از جمعیت آنها را شامل می‌شود‌‌‌‌‌.

Share