مافیای شهرداری لباس یکسان بر تن کودکان زباله‌گرد می‌کند!

کیهان لندن : پس از به کار گرفتن کودکان کار توسط شهرداری تهران و کرج تحت عنوان ساماندهی کودکان زباله‌گرد برای تفکیک‌ زباله‌های شهری، حالا خبرها حاکیست برای «رسمیت‌ بخشیدن» به زباله‌گردی کودکان لباس اونیفورم برای آنها در نظر گرفته می‌شود. مافیای زباله شهرداری‌ها بجای حل مشکل کودکان کار قصد دارد چهره‌ی «زیبایی» از سوء استفاده از کودکان کار و فرزندان خانواده‌های تنگددست را با یکسان‌سازی‌ آنها در سطح شهر یک موضوع عادی و حتی «پسندیده» قلمداد کند!

رحیم خستو عضو شورای شهر کرج در گفتگویی با ایسنا از تهیه لباس یکسان برای کودکان کار و زباله‌گرد خبر داده و آن را روشی برای تسهیل «رسمیت‌بخشی» به کار و زباله‌گردی این کودکان دانسته!

او کودکان کار را یکی از «مصائب» شهر کرج نامیده که نمی‌توان آن را محو کرد ولی «می‌توان شرایط را برای آنها تسهیل کرد.»

این عضو شورای شهر کرج یکی از روش‌های تسهیل کار کودکان کار را همین لباس‌های یکسان دانسته و گفته است: «متولیان این کار استدلال می‌کنند که این برای امنیت آنان است، در هر حال واکنش نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند نظارت را بر این مسائل بیشتر کند.»

به گفته خستو، هفته آینده این موضوع در جلسه شورای شهر کرج و مسئولان شهرداری و چند سازمان مردم‌نهاد بررسی می‌شود.

این عضو شورای شهر کرج متحد‌الشکل شدن لباس‌های کودکان کار را به نوعی جایگزین طرح جمع‌آوری «چرخ‌دستی‌ها»ی زباله‌گردان سطح شهر معرفی کرده است.

این در حالیست که به کار گرفتن و سودجویی شهرداری تهران و کرج در روند جمع‌آوری زباله‌های شهری، به شدت مورد انتقاد نهادهای مدنی حقوق کودکان و سازمان‌های مردم‌نهاد قرار گرفته است. در گزارش‌هایی که سازمان‌های مردم‌نهاد از وضعیت ۶۰ محل جمع‌آوری زباله توسط کودکان کار تهیه کرده‌اند، نتایج فاجعه‌باری از زندگی این کودکان به دست آمده است.

مافیای زباله شهرداری‌ها بجای حل مشکل کودکان کار قصد دارند چهره‌ی «زیبا» و پسندیده‌ای از سودجویی از کودکان با یکسان‌سازی‌ شکل و شمایل آنها در سطح شهر ارائه دهد.

بر اساس گزارش‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، میانگین سنی کودکان زباله‌گرد ۱۲ سال بوده و حتی در مواردی کودک ۴ ساله‌ هم در بین آنها دیده شده است. این کودکان در بین زباله و آشغال‌های شهر و در فقدان توالت و حمام در معرض بیماری‌های متعدد قرار دارند، به‌خصوص که محل «کار» آنها پر از از جانوران موذی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، میانگین کار روزانه این کودکان ۱۰ ساعت و نیم است که در مواردی به ۲۰ ساعت در روز هم می‌رسد؛ روندی که می‌توان آن را برده‌داری نوین از کودکان آنهم بر بستر قانونی و مورد حمایت حکومت نامید.

حالا با چنین وضعیت اسف‌باری قرار است مافیا و باند زباله‌گردی شهرداری‌ها، برخلاف قانون منع به کار گرفتن کودکان در کارهایی چون زباله‌گردی، می‌خواهند برای رسمیت‌ بخشیدن به آن، لباس‌های اونیفورم برای آنها در نظر بگیرند.

همه اینها درحالیست که بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، ارزش کل زباله‌های خشک درسال ۹۷، ۲.۶۴۰ میلیارد تومان و ارزش تقریبی زباله‌های جمع‌آوری شده در بخش رسمی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان و در بخش غیررسمی ۲.۲۴۰ میلیارد تومان است. از این رو، زباله‌گردی درآمد بسیار زیادی برای شهرداری‌ها دارد، آنهم وقتی که از ۴۷۰۰ زباله‌گردان تهران تقریبا یک‌سوم آنها کودک هستند.

از سوی دیگر، متوسط درآمد زباله‌گردهای چرخی و کتفی که عمدتا کودکان با آن کار می‌کنند، حدود ١٩.٣ میلیون تومان و متوسط درآمد ماهیانه آنها ١.۶ میلیون تومان است.

سهم عوامل مختلف از ارزش زباله‌ها با کسر سهم جمع‌آوری شده رسمی عبارت است از ٨.٩درصد برای شهرداری‌، پیمانکاران ۲۱درصد، ارباب یا صاحب‌کار ۵۴.۵درصد، زباله گرد ۱۵.۶درصد، وانتی، ۶.۲ درصد، چرخی ٧درصد و کودکان تنها ۲.۴درصد است.

Share