۲۴ درصد مردم ایران، افسردگی دارند

بهار نیوز : رئیس خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه ایران گفت: بر اساس آمارهای موجود ۲۴ درصد از جمعیت ایران به نوعی درگیر افسردگی هستند. افسردگی بیشتر در بین زنان شایع است که عوامل مختلفی از قبیل ساختار جسمی و اجتماعی موجب افسردگی این قشر می‌شود.

وی گفت: در این میان ۲۳ درصد افراد جامعه دچار اضطراب و ۱۸ درصد مبتلا به اختلالات روان تنی هستند و در مجموع می‌توان گفت آسیب‌های اجتماعی در جامعه رو به افزایش است و وقتی سبک زندگی ما بیمارگونه است میزان بیماری‌ها نیز افزایش می‌یابد.

Share