مشکل آموزش و پرورش، کمبود فضا و منابع مالی است

میزان : وزیر آموزش و پرورش گفت: کمبود فضا، نیروی انسانی و منابع مالی به عنوان مشکلات اساسی در آموزش و پرورش ایران هستند، به طور مثال در زمینه سرانه دسترسی به فضا‌های آموزشی ۱۱ استان زیر متوسط کشوری قرار دارند.

وی دلیل مشکلات بخش تجهیز مدارس را بودجه اعلام کرد و گفت: بودجه کشور در طی این سال‌ها برای این بخش بسیار کم بوده است البته همه بخش‌های دولت این مشکل را دارند و آموزش و پرورش هم از آن استثنا نیست.

او همچنین با اشاره به کنکور به عنوان بخش پایانی سنجش توانایی‌های علمی دانش آموزان گفت: اکنون بعد از گذشت ۱۲ سال از تحصیل، دانش‌آموز هنوز راهی برای هموار کردن فرصت شغلی و ارتباطی پیدا نمی‌کند بنابراین شرکت این حجم از دانش آموزان در کنکور برای رسیدن به مدرک تحصیلی بالاتر است که این نیز چاهی برای فرد و جامعه ایجاد می‌کند.

Share