سباستین کورتس پیشتاز انتخابات پارلمانی اتریش شد

ایران اینترنشنال : حزب محافظه‌کار مردم به رهبری سباستین کورتس بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی اتریش به دست آورد و به این ترتیب، بخت بازگشت این سیاستمدار اتریشی به قدرت افزایش یافت.

بر اساس نتایج اولیه این انتخابات، این حزب۳۷/۲ درصد آرا و حزب سوسیال دموکرات اتریش ۲۲درصد آرا را به دست آوردند.

حزب راست افراطی اتریش نیز با کسب ۱۶ درصد آرا در مقام سوم ایستاد. این آمار، کاهش شش درصدی آرای این حزب را نسبت به انتخابات قبلی نشان می‌دهد.

در مقابل حزب سبزها که در دوره پیشین ۴ درصد آرا را به دست آوردند، در این دوره ۱۴/۳درصد آرا را کسب کردند.

Share