فراخوان خانواده‌ بازداشت شدگان «بیانیه ۱۴ امضا» برای تجمع اعتراضی مقابل دادگاه انقلاب شهر مشهد

سایت میلیون : فراخوان خانواده‌ بازداشت شدگان «بیانیه ۱۴ امضا» برای تجمع اعتراضی مقابل دادگاه انقلاب شهر مشهد در تاریخ ۱۱ مهرماه

خانواده‌ بازداشت شدگان «بیانیه استعفای علی خامنه ای و گذار از رژیم جمهوری اسلامی »می‌گویند: «۴۹روز است که اداره اطلاعات عزیزان ما را که یک تجمع اعتراضی ساده نسبت به حکم ۱۳ سال زندان برای یک جانباز منتقد داشته‌اند، به بهانه‌های واهی در سلول انفرادی که شب و روز در آن مشخص نیست، ممنوع از تلفن و ممنوع از ملاقات، بدون کتاب و قلم و عینک و… نگه داشته‌اند.

از آن‌جا که معاون دادستان گفته‌اند تجمع و اعتراض حق شما است، ما خانواده‌ها تصمیم گرفته‌ایم چنان‌چه عزیزان ما را بدون قید و شرط آزاد نکنند، روز پنج‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸، از ساعت ۹ تا ۱۱صبح مقابل دادگاه انقلاب مشهد در خیابان کوه‌سنگی تجمع اعتراضی داشته باشیم.»

Share