روایت معاون پیشین دفتر ‌ سیاسی سپاه ‌ از انتخابات ۷۶

ایران امروز : سردار محمد عزلتی‌مقدم: در سال ۷۶ دو تن از فرماندهان بلندپایه سپاه دخالت کردند. آقای حسین الله‌کرم از جناح راست از آقای ناطق نوری دفاع می‌کرد و آقای فریدون وردی‌نژاد هم از آقای خاتمی.

اگر بپرسید چرا سپاه در مسائل سیاسی دخالت کرد می‌گویم بروید مجاهدین انقلاب جناح راست را بررسی کنید. متأسفانه جریان راست مجاهدین انقلاب در داخل سپاه ماندند و ارتباطات سازمانی خود را حفظ کردند.

من دو نفر از شاخص‌های آن را می‌گویم. آقای محمدباقر ذوالقدر، آقای زیبایی‌نژاد (سردار نجات). عده دیگری هم هستند که می‌گویند آقای نقدی یکی از آنهاست.

Share