آمار کودکان کار زیاد شده است

همشهری انلاین : معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: در رابطه با آسیب‌های اجتماعی نمی‌توانیم، آمار دقیقی بدست بیاوریم، چرا که پدیده‌هایی مخفی است. در تمام آسیب‌های اجتماعی اعم از کودکان کار، شیوع‌شناسی اجتماعی کودکان کار و بسیاری دیگر از آسیب‌های از این دست، آمارهای تخمینی بیان می‌شود.

وی گفت: چند سال قبل، تحقیقی در این زمینه انجام دادیم که آماری حدود ۱۴ هزار کودک در تهران و ۷۰ هزار نفر برای ایران به ما اعلام شد. برای رسیدن به آمار مشخص درباره کودکان کار باید کودکان را جمع‌آوری و آنها را نشان‌دار کنیم. بعد از یکی دو ماه دوباره تعدادی دیگر از آنها را جمع‌آوری کنیم تا ببینیم از این تعداد جمع‌آوری شده چند نفر جدید هستند.

وی اظهار کرد: شیوه‌شناسی کودکان خیابان در فصل تابستان نسبت به فصل سرد خیلی متفاوت است و طبق بررسی‌ها در سال‌های گذشته ۹۵ درصد کودکان کار و خیابان با خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند. آمار دقیقی از کودکان کار وجود دارد و آمارها حدسی است که این موضوع دلایل خاص خودش را دارد اما به هر حال آمار این کودکان چه کودکان ایرانی و چه خارجی زیاد شده است.

Share