مشکلات معیشتی اجازه بازنشستگی را به سالمندان نمی‌دهد

روزنامه توسعه ایرانی

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۳۹۷ از کل جمعیت ایران ۹.۷ درصد جمعیت را سالمندان به خود اختصاص داده‌اند. نرخ مشارکت اقتصادی سالمندان ۱۶.۶ درصد است که این نرخ برای مردان و زنان سالمند به ترتیب ۲۹.۴ درصد و ۰.۴ درصد است. نرخ بیکاری سالمندان ۲.۳ درصد است که این نرخ برای مردان و زنان سالمند به ترتیب ۲.۳۶ درصد و ۰.۷ درصد است. تحلیل این اعداد و ارقام مشخص می‌کند که در ایران بیش از یک میلیون سالمند یا کار می‌کنند یا دنبال کار می‌گردند.

یک کارشناس روابط کار می‌گوید: مشخص است که حقوق بازنشستگی کفاف زندگی افراد را نمی‌دهد. بازنشستگان در ایران اغلب کمتر از دو میلیون تومان دریافتی دارند. آن‌طور که بررسی‌ها و مشاهدات ما نشان می‌دهد تعداد سالمندانی که کار می‌کنند بسیار بیشتر از این رقم است، ضمن اینکه نباید از یک گروه سنی شاغل در ایران هم غافل شد. افرادی هستند که در سن ۵۰ یا پنجاه و چند سالگی بازنشسته می‌شوند. آنها سالمند نیستند اما بازنشسته هستند و اکثر آنها کار می‌کنند و در این بین وضعیت افرادی که حق بیمه نپرداخته و بازنشسته نشده‌اند، بدتر است.

وی گفت: در ایران کسی نمی‌خواهد بازنشسته شود، چون بازنشستگی به معنای کاهش شدید درآمد است، آن‌قدر که فرد نمی‌تواند مخارجش را تامین کند و مجبور است شغل دوم و سومی دست و پا کند.

Share