۲۰ درصد فضاهای آموزشی نیاز به مقاوم سازی دارند

روزنامه جام جم :

معاون اداری مالی وزارت علوم گفت: حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون متر مربع فضای آموزشی داریم که با توجه به لزوم مقاوم سازی فضاهای آموزش عالی حدود ۲۰ درصد آنها نیاز به مقاوم سازی دارند.

وی ادامه داد: اعتبار آموزش عالی کل کشور حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که سهم آن از کل بودجه هزینه‌ای ایران حدود ۷/۳ درصد است. در سال های گذشته این اعتبار حدود ۵/۵ درصد بود، ولی امسال به رغم افزایش ۱۷ درصدی مبلغ بودجه، نسبت آن کاهش پیدا کرده و در مورد بودجه عمرانی آموزش عالی نیز میزان آن حدود ۷/۵ درصد کل بودجه عمرانی ایران است.

معاون اداری مالی وزارت علوم گفت: سال گذشته برای تخصیص صد در صد بودجه تلاش زیادی صورت گرفت و متوسط ۸۷ درصد در سال ۹۷ و ۱۲ درصد نیز در سال ۹۸ به صورت تنخواه تخصیص پیدا کرد واز بودجه سال ۹۸ نیز تا کنون فقط ۳۷ درصد آن تخصیص پیدا کرده است.

Share