پس از واکنش روسیه، رژیم ایران گفت که روزنامه نگار متهم به جاسوسی برای اسرائیل را آزاد می کند

رادیو اسرائیل : ساعاتی پس از آن که سفیر حکومت اسلامی ایران در مسکو، به وزارت خارجه روسیه احضار گردید و نسبت به بازداشت یک بانوی روزنامه نگار روسی به اتهام جاسوسی به سود اسرائیل اعتراض گردید، در تهران عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه اعلام داشت که فرد متهم آزاد می شود و می تواند به کشور خود باز گردد.


وارد اتهام به فردی به بهانۀ جاسوسی برای یک کشور خارجی، آن هم از جانب حکومت ایران در رابطه با اسرائیل اتهام بسیار وخیمی محسوب می شود. ولی احتمال می رود که واکنش خشمگینانه و قاطع دولت مسکو در برابر این اقدام رژیم ایران در بازداشت یک تبعه روسی و متهم ساختن او به جاسوسی، موجب هراس دولت تهران گردید که قول داد این متهم بزودی آزاد می شود.


سخن از بانویی به نام یولیا یوزیک است که سالیان دراز به شغل روزنامه نگاری مشغول بوده و چند بار نیز از ایران دیدن کرده بود. او چندی پیش به تهران دعوت شد و هنگام ورود، گذرنامه اش را مصادره کردند و گفتند که تنها هنگام خروجش به او باز خواهند گرداند. سپاه پاسداران او را به زندان انداخت و جریان دستگیریش چندین روز پنهان ماند تا بالاخره به او اجازه داده شد از زندان به مدت یک دقیقه تلفنی با بستگانش در مسکو گفتگو کند.
وزارت خارجه روسیه می گوید که از لحظه نخست از این بازداشت آگاه بوده و به حکومت ایران تذکر داده است که از منافع شهروندان خود قاطعانه دفاع می کند.


سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که هنوز مراحل قضایی در انتظار فرد متهم می باشد و او پس از گذراندن آن، می تواند ایران را ترک گوید. وی زمان مشخصی را برای رهایی این روزنامه نگار مشخص نساخت.


در حکومت اسلامی ایران، بازداشت ایرانیان دو تابعیتی به اتهام جاسوسی، آن هم برای کلاشی کردن از کشور دوم، عمل رایجی است. ولی این نخستین بار است که یک شهروند روسیه، کشوری که حکومت ایران نیاز بسیار به آن دارد، به اتهام جاسوسی، آن هم برای اسرائیل، بازداشت می شود.


همه این بازداشت ها توسط سپاه پاسداران صورت می گیرد که می کوشد به تدریج بر همه امور ایران و از جمله مدیریت سیاست خارجی مسلط شود.


در یک گزارش گفته شده که خانم یولیا دو روز پیش (پنجشنبه) در اطاقش در هتل محل اقامت بازداشت شده است. ولی در گزارش دیگر گفته شده بود که این بازداشت هنگام ورودش به تهران صورت گرفته است. این شهروند روسی با هواپیمای ماهان از مسکو به تهران آمده بود.


همسر پیشین یولیا یوزیک درباره بازداشت او نوشت که وی از سال ها پیش به روزنامه نگاری مشغول بوده و چندی پیش به تهران دعوت شد و یک بار دیگر نیز از ایران دیدن کرد، ولی بار سوم هنگام ورود به تهران، افراد سپاه پاسداران گذرنامه اش را گرفتند. مقامات سفارت روسیه در تهران گفتند که این ماجرا روز چهارشنبه (سه روز پیش) روی داده است.


خانم یوزیک در گذشته کاندیدای عضویت در پارلمان روسیه بوده و طی سال ها اخبار ایران را برای رسانه های روسیه گزارش می کرده است.

Share