نرگس‌کاران همچنان چشم ‌انتظار بیمه محصولشان هستند

فارس : مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی خراسان‌جنوبی گفت: برای محصولات ارزن و گل نرگس درخواست بیمه از سوی کشاورزان وجود داشته اما متأسفانه هنوز بیمه شدن این محصولات مصوب نشده است و در فهرست محصولات صندوق بیمه کشاورزی قرار نگرفته‌اند.

Share