نگرانی از شورش مردم در ایران، همانند عراق

پیک نت : علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی، پیشتر وزیر کار در دولت او بود. در گذشته از چهره های شاخص امنیتی در وزارت اطلاعات بود اما نه همسو با امثال علی فلاحیان بلکه نزدیک به علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی که در اوج قتل های زنجیره ای و برکناری “دری نجف آبادی” جانشین وی شد و نقش مهمی در افشای بخشی از فاجعه قتل با فتوای روحانیون داشت.

همان زمان؛ علی ربیعی عضو هیات سه نفره تحقیق درباره قتل های زنجیره ای شد. هیاتی که بدستور محمد خاتمی تشکیل شد. محرمانه ترین گزارش در باره این قتل ها را همین هیات که ربیعی سهم بیشتری را در آن داشت تهیه کرد و دراختیار رهبر جمهوری اسلامی گذاشت. گزارشی که هرگز منتشر نشد و ربیعی نیز اطلاعات محرمانه آن را هرگز فاش نکرد.

این اشاره بسیار کوتاه به گذشته علی ربیعی، برای انتشار تازه ترین اظهار نظرش درباره شورش مردم در عراق و احتمال رویدادی مشابه در ایران است. او در جمله ای کوتاه خطاب به حاکمیت و مخالفان انتخابات آزاد و آنها که در شورای نگهبان هنوز به مهندسی انتخابات مجلس آینده می اندیشند گفت:

« از اعتراض‌های عراق درس بگیریم و انتخابات آزاد برگزار کنیم»

عاقل را اشاره ای کافی است، به آن شرط که قدرت چشم را کور و عقل را نربوده باشد!

Share