شهرام معینی؛ از کشته شدگان اعتراضات در کرج

ایران وایر : شهرام معینی، ۴۴ ساله، متاهل و پدر دو دختر، اهل منجیل که در کرج شاغل و ساکن بود و روز شنبه ۲۵ آبان در جریان اعتراضات با تیراندازی مستقیم ماموران امنیتی کشته شد امروز در منجیل به خاک سپرده شد.

شهرام معینی را پس از دو روز دوندگی وبا اعمال نفوذ یکی از بستگان او که فرماندار رودبار است، تحویل دادند و امروز در منجیل به خاک سپردند. در مواردی انگشت‌شمار پیکر جان‌باخته‌های اعتراضات اخیر را تحویل داده‌اند و خانواده‌های بسیاری هنوز نتوانسته‌اند پیکر عزیزانشان را تحویل بگیرند.

Share