در واکنش به اعتراضات آبان ماه در ایران

مدیریت یکی از بهترین رستوران های لس آنجلس از نان خود زد
به علت «همگامی با ایرانیان داخل کشور» برنامه های هنری رستوران های خود را کنسل کرد
هنوز مرام و انسانیت نمرده است

به گزارش پایگاه خبری امروز نما – ۲ هفته از اعتراضات سراسری که در ایران، به علت گرانی بنزین آغاز شد، می گذرد، در پنجمین روز از این اعتراضات، در اقدامی که در ۴۰ سال گذشته، دیده نشده، یا ما ندیده و نشینده ایم، یکی از چهره های شناخته شده در لس آنجلس، که مدیریت دو رستوران موفق را بر عهده دارد، بر علیه آن چه در خانه پدری اتفاق می افتد، موضع گرفت، و از نان خود زد.

معبود نورخواه، مدیر پیشین برنامه های گروه بلک کتز و برنامه گذار، که هم اکنون مدیریت دو رستوران موفق «بی بی سرا و کوچینی» را بر عهده دارد، بر روی صفحه فیس بوک خود نوشت:«با احترام و همگامی با ایرانیان داخل کشور، و مشتریان بی بی سرا و کوچینی به اطلاع می رساند، برنامه های هنری شب تنگس گوینگ و روز تنگس گیوینگ کنسل می باشد.»

شایان ذکر است، که رستوران های که آقای نورخواه مدیریت می کند، بدون کوچک ترین تبلیغی در رسانه ها،از بهترین رستوران های لس آنجلس با موسیقی زنده است، که تا دیر وقت باز است. در ضمن یادمان باشد که در شهری آقای نوری خواه،به علت «همگامی با ایرانیان داخل کشور» برنامه های هنری رستوران های خود را کنسل می کند، که از یک سو، شهری خوش نشین است، و از سوی دیگر، مدتی است که لشگر عزاداران حسینی نیز در روز روشن در آن رژه می روند. بدون شک همه مشتریان معبود نورخواه هم، برانداز نیستند.از قدیم گفته اند، کسی که از پول می گذرد، از همه چیزش گذشته … دم این انسان شریف، بی ادعا و همیشه مسئول گرم، و هزاران سپاس از تمام محبت هایش در تمام این سالها به امروز نما.

Share