نامه به دبیرکل‎ ‎سازمان‎ ‎ملل‎ درباره سرکوب‎ ‎خشن‎ ‎اعتراضات‎ ‎در‎ ‎ایران

اول‎ ‎دسامبر‎ ‎‏۲۰۱۹‏‎ ‎

آنتونیو‎ ‎گوترش
دبیرکل‎ ‎سازمان‎ ‎ملل‎ ‎متحد
نیویورک

درباره‎ ‎سرکوب‎ ‎خشن‎ ‎اعتراضات‎ ‎در‎ ‎ایران

دبیرکل‎ ‎محترم،
طبق‎ ‎اطلاعات‎ ‎ارائه‎ ‎شده‎ ‎توسط‎ ‎عفو‎ ‎بین‎ ‎الملل،‎ ‎حداقل‎ ‎‏۱۶۱‏‎ ‎نفر‎ ‎در‎ ‎جریان‎ ‎سرکوب‎ ‎خشن‎ ‎اعتراضات‎ ‎نوامبر‎ ‎‏۲۰۱۹‏‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎قتل‎ ‎رسیده‎ ‎اند‎. .‎سخنگوی‎ ‎کمیسیون‎ ‎امنیت‎ ‎ملی‎ ‎مجلس‎ ‎ایران‎ ‎تایید‎ ‎کرده‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎حدود‎ ‎هفت‎ ‎هزار‎ ‎نفر‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎شرکت‎ ‎در‎ ‎اعتراضات‎ ‎بازداشت‎ ‎شده‎ ‎اند‎.‎

ما‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎عاجل‎ ‎شما‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎انجام‎ ‎اقدامات‎ ‎زیر‎ ‎فرا‎ ‎می‎ ‎خوانیم‎:‎

‎- خواهشمندیم‎ ‎از‎ ‎مقامات‎ ‎ایرانی‎ ‎بخواهید‎ ‎که‎ ‎مسئولیت‎ ‎تیراندازی‎ ‎به‎ ‎معترضان‎ ‎موضوع‎ ‎تحقیقات‎ ‎مستقل،‌ ترجیحا‎ ‎توسط‎ ‎یک‎ ‎نهاد‎ ‎بین المللی‎ ‎قرار‎ ‎گیرد‎.‎
ـ‎ ‎خواهشمندیم‎ ‎از‎ ‎مقامات‎ ‎ایرانی‎ ‎خواستار‎ ‎آزادی‎ ‎زندانیانی‎ ‎شوید‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎جریان‎ ‎اعتراضات‎ ‎دستگیر‎ ‎شده‎ ‎اند‎.‎

صدها‎ ‎خانواده‎ ‎که‎ ‎عزیزانشان‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎داده اند‎ ‎واکنش‎ ‎جامعه‎ ‎بین الملل‎ ‎به‎ ‎کشتار‎ ‎غیرمنتظره‎ ‎معترضان‎ ‎مسالمت جو‎ ‎را‎ ‎دنبال‎ ‎می کنند‎. ‎هزاران‎ ‎انسان‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎زندان‎ ‎محبوسند‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎مقامات‎ ‎ایران‎ ‎تحت‎ ‎فشارند‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎جرایم‎ ‎ناکرده‎ ‎اعتراف‎ ‎کنند‎.‎

اقدام‎ ‎فوری‎ ‎شما‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎مورد‎ ‎ضروری‎ ‎است‎.‎

با‎ ‎احترام
هیئت‎‎های سياسی ـ اجرائی:

اتحاد جمهوری خواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)‏
سازمان‎های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری‎خواهان ایران

Share