فرسایش خاک در ایران ۴ برابر میانگین جهانی

میزان فرسایش خاک در ایران ۱۶/۷ تن در هکتار است که چهار برابر میانگین جهانی است. در همین خصوص کارشناس ارشد دفتر معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی گفت: استفاده بی‌رویه از منابع خاک، تبدیل جنگل‌ها به مراتع و تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و در پی آن وقوع سیلاب‌های سهمگین به علت لختی زمین موجب شده است که خاک مرغوب دچار فرسایش شود. علیرضا زاده‌مبارک افزود: پایداری تولید نیاز به خاک مناسب دارد اما هم‌اکنون با استفاده نادرست از آن و همچنین طرح‌های افزایش تولید موجب شده است که خاک مناسب را از دست بدهیم.


وی اظهار کرد: شدت فرسایش می‌تواند با شیوه‌های مدیریتی مناسب و روش‌های سازه‌ای مانند ساخت آبراه و تراس‌بندی کاهش یابد. وی با بیان اینکه حدود یک‌سوم خاک زراعی کشور هم‌اکنون توانایی برای تولید را ندارد، گفت: هم‌اکنون به صورت لکه‌ای در پهنه‌هایی از کویر اراضی کشاورزی وجود دارد که باید این سطح را حفظ کنیم که اگر از بین برود جبران‌ناپذیر است.

کارشناس ارشد دفتر معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیش از ۵۰ درصد خاک‌های زراعی ایران دچار کمبود یک یا چند عنصر غذایی هستند. این در حالی است که بهبود کارایی مصرف عناصر غذایی به کاهش قابل توجه مصرف نهاده‌های کشاورزی، تامین منافع مستقیم در محیط‌زیست و افزایش تولید غذا منجر می‌شود.

Share