سخنان یک دانشجوی شجاع خطاب به محمدحسن قدیری ابیانه: همتون دزدید

سخنان یک دانشجو شجاع خطاب به محمدحسن قدیری ابیانه و صادق زیبا کلام. چهل سال مملکت رو به گند کشیدید. چه چپ چه راست همتون دزدید

محمدحسن قدیری ابیانه (۱۳۳۳ در تهران) دیپلمات ایرانی است که سابقه سفارت در استرالیا و مکزیک را داشته است. وی مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام، عضو شورای بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است.

Share