تهدید به شکنجه روانی در صورت عدم سکوت!

برگی دیگر از فشارهای وارده به سها مرتضایی، دبیر پیشین شورای صنفی کل دانشگاه تهران و دانشجوی ستاره دار

خانم سها مرتضایی فعال دانشجویی و دبیر پیشین شورای صنفی کل دانشگاه تهران که پیش از این محکوم به تحمل شش سال حبس تعزیری شده بود، شهریور امسال ضمن کسب رتبه ۱۰ کنکور دکتری علوم سیاسی با بهانه همیشگی «نقص در پرونده»، «ستاره‌دار» شد. حکم زندان این دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران به دنبال بازداشت وی در دیماه ۱۳۹۶ صادر شده است. خانم مرتضایی که سمت دبیری شورای صنفی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دبیری شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران را بر عهده داشت و برای پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت شده با رئیس دانشگاه تهران جلسه داشت بعد از این جلسه بازداشت شده بود.

در تابستان ۱۳۹۷ به دنبال صدور احکام قضایی سنگین برای فعالان صنفی، سها مرتضایی در عین ناباوری و تعجب همگان توسط قاضی احمدزاده به شش سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت سیاسی و عضویت در احزاب و گروه ها و دسته جات سیاسی محکوم شد.

نکته تاسفبار در ماجرای ستاره‌دار شدن این فعال دانشجویی آن است که علاوه بر نقش و دخالت مستقیم وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در محرومیتِ تحصیلی دبیر پیشین شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران، حراست دانشگاه تهران نیز طی نامه‌ای خواستار عدم پذیرش وی شده و از حضور او به عنوان دانشجو در دانشگاه تهران ممانعت به عمل آورده است.

سها مرتضایی در مهر ماه سال جاری در اعتراض به ستاره‌دار شدن خود اقدام به تحصن در مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه کرده بود. بعد از این حرکت مدنی که نهادهای امنیتی داخل دانشگاه یعنی حراست و کمیته انضباطی و همینطور نیروهای اطلاعاتی خارج از دانشگاه حتی با وجود تمایل آشکار خود توجیهی برای مقابله با این حرکت پیدا نمی کردند، اقدام به دعوت از خانواده سها مرتضایی به دانشگاه نموده‌اند. در این جلسه «اسماعیل سلیمانی» رئیس حراست دانشگاه تهران که پیش از این در جریان فعالیت‌های صنفی خانم مرتضایی بارها او را تهدید کرده بود که «این کارها برایت بد تمام می شود» و یکی از عوامل ممانعت از تحصیل خانم مرتضایی در مقطع دکتری بوده و در جریان تحصنش در مقابل کتابخانه دانشگاه تهران او را به «لغو جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد» تهدید کرده بوده به همراه «مجید سرسنگی» معاون فرهنگی دانشگاه تهران که به دفعات در مورد ستاره‌دار شدن خانم مرتضایی اقدام به دروغ پردازی و فرافکنی کرده بود حضور داشته‌اند.

شورای صنفی دانشجویان کشور

Share