بحث درباره خیزش مردم ایران و احتمال جنگ ایران و اسرائیل، در نشست کمیسیون ویژه “کنست” (پارلمان اسرائیل)

رادیو پیام اسرائیل

آن چه در ایران می گذرد، و به ویژه رویدادهای یک ماه اخیر که با اعتراض های گسترده مردمی در سراسر ایران همراه بود، همچنان مورد توجه گسترده مردم اسرائیل و سیاستمداران و رسانه های گروهی این کشور قرار دارد.
کمیسیون ویژه پارلمان اسرائیل (کنست) برای بررسی این رویدادها نشست ویژه ای ترتیب داد که برای نخستین بار از کارشناسان امور ایران و همچنین رسانه های همگانی دعوت شده بود در آن حضور یابند و ارزیابی خود را در مورد آنچه که در ایران می گذرد، و پیامدهای آن، بیان کنند.

در کنار شماری از نمایندگان پارلمان اسرائیل که در این نشست سخن گفتند، از کارشناسان نیز درخواست شد دیدگاه های خود را عرضه کنند.

این نشست با ابتکار حزب کارگر اسرائیل به ریاست عمیر پرتس رهبر حزب برپا گردید و در چارچوب آن، سرنوشت رادیو صدای اسرائیل نیز مورد بحث قرار گرفت و از بسته شدن آن ابراز تاسف گردید.

در این همایش، همراه با شنیدن ارزیابی کارشناسان، پرسش هایی مطرح گردید که از جمله امکان یاری رسانی ملت اسرائیل به خیزش مردمی در ایران و بررسی احتمالات آینده بود.

یکی از مهمترین پرسش هایی که مطرح گردید این بود که آیا می توان بر ستیز حکومت ایران علیه اسرائیل، جز از راه جنگ چیره شد؟

شماری از کارشناسان نسبت به چنین امکانی ابراز تردید کردند و گفتند که رژیم ایران، ستیز با اسرائیل را شیوه‌‎ای برای پیشبرد سیاست‌های منطقه ای خود می‌داند و تا هنگامی که چنین وضعی ادامه یابد، احتمالی برای بازگرداندن دوستی بین دو ملت وجود نخواهد داشت.

در این نشست، خانم میراو میخائلی از حزب کارگر، پرسش های خود را این چنین مطرح کرد: «هدف ما از برگزاری این رایزنی، بررسی همه امکاناتی است که در آینده روابط ایران و اسرائیل ممکن است وجود داشته باشد». او گفت: «بررسی اظهارات و تهدیدهای متقابلی که از جانب حکومت ایران از یک سو، و دولت اسرائیل از سوی دیگر، شنیده می شود، این گمان را بارور می سازد که دو کشور به سرعت به سوی یک درگیری جنگی پیش می روند – امری که نه ملت ایران و نه ملت اسرائیل به آن هیچ گرایشی ندارند».

خانم میخائلی گفت که هدف از بحث و رایزنی آن است که آیا راه دیگری جز درگیری نظامی وجود دارد؟
این نماینده جوان حزب کارگر گفت: «حالا ممکن است درگیری بین دو کشور کوچک یا بزرگ باشد، ولی آیا این بهترین راهکار است؟ آیا راه دیگری وجود ندارد؟»

خانم میخائلی افزود: «آیا سرنوشت دو ملت ایران و اسرائیل آن است که با هم در جنگ و ستیز دائم باشند؟ شاید راه دیگری هم وجود دارد».

شماری از شرکت کنندگان در این رایزنی، که برخی از آن ها کارشناسان امور نظامی و خاورمیانه نیز هستند، ارزیابی کردند که عامل اصلی این ستیز، حکومت ایران است که همیشه خواهان نابودی اسرائیل بوده و برای رسیدن به این هدف، لحظه ای از تلاش بازنایستاده است.

سخنران دیگر این نشست عمیر پرتس دبیرکل حزب کارگر بود که از جمله گفت: «در اسرائیل خیزش مردمی آبانماه از نزدیک دنبال می شد و این امید را به وجود می آورد که ملت ایران بالاخره بر ستم و دیکتاتوری چیره خواهد شد و آزادی های خود را باز خواهد یافت».
پرتس گفت: «ما ملت اسرائیل، در عین ابراز همبستگی و همدردی با ملت ایران، که در این خیزش شماری از فرزندان خود را از دست داد، نمی توانیم به طور فعال و علنی به ملت ایران در این خیزش یاری برسانیم».

دبیرکل حزب کارگر که در گذشته وزیر دفاع اسرائیل نیز بوده است، افزود: «به میدان آمدن اسرائیل برای یاری رسانی به ملت ایران که بتوانند به حقوق حقه خود برسند، نه تنها کمکی نخواهد کرد، بلکه به زیان آنها تمام خواهد شد».

پرتس افزود: «شما می دانید که رژیم ایران درباره این خیزش مردمی و اعتراضات آنان چه می گوید. رژیم ادعا می‌کند که خیزش، نتیجه توطئه آمریکا و اسرائیل است. بنابراین، ما نباید بازیچه آنان شویم و در راستای تامین منافع رژیم ایران گام برداریم».

دبیرکل حزب کارگر افزود: «تظاهرات اعتراضی در ایران، یک امر کاملا خودجوش بود و کسی از خارج آن را هدایت نکرد. علت این خیزش آن بود که کمر ملت ایران زیر فشار اقتصادی خم شده و رژیم ایران منابع اقتصادی کشور را در امور دیگر و در کشورهای دیگر هزینه می کند».

Share