کیهان لندن : گردهمایی ایرانیان در مقابل پارلمان اروپا

روز چهارشنبه ۱۱ دسامبر برابر با ۲۰ آذر صدها تن از ایرانیان ساکن اروپا به دعوت گروهی از فعالین در بروکسل در برابر ساختمان پارلمان اروپا گرد آمدند. ابتدا علی صمد عضو کمیته برگزاری این تجمع در سخنانی به فرانسوی و فارسی هدف این گردهمایی را همبستگی با قیام مردم ایران و رساندن صدای آنان به سیاستمداران اروپایی اعلام کرد.

اختر قاسمی گزارشی از این گردهمایی تهیه کرده است.

Share