یک چاقوکش به سرپرستی باشگاه استقلال منصوب شد!

در اقدامی عجیب و البته معنا دار از سوی وزیر ورزش جمهوری اسلامی یک مجرم سابقه دار در محاکم قضائی جمهوری اسلامی به اتهاماتی همچون چاقوکشی و زورگیری و ضرب و جرح شهروندان به مدیریت باشگاه استقلال منصوب شد!

اسماعیل خلیل زاده که از سوی وزیر ورزش جمهوری اسلامی به سرپرستی باشگاه استقلال گمارده شده، همچنین از اراذل و اوباشی است که سابقه عضویت در گروههای لباس شخصی و حزب اللهی هم دارد وی در تهران و مخصوصا منطقه شرق تهران در نظام آباد تهران به « اسی پنجه بوکس»

مشهور است .
این اولین بار نیست در مواقع بحرانی جمهوری اسلامی افراد اراذل و اوباش را به عنوان مدیر باشگاه و یا سمت هایی دیگری همچون مدیریت پایانه های حمل و نقل شهری و … بکار می گیرد .سردار همدانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که در سوریه کشته شد این حرکت جذب اراذل و اوباش و بکارگیری آنها را در رده های دولتی و امنیتی برگ برنده موفقیت و سرکوب اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ دانسته.

Share