جنایتکارانی که در کشتار جوانان در شهریار تهران نقش داشتند را بشناسید!

به گزارش وبلاگ ایران انترناسیونال :

پاسدار پلید و خونخوار حاج احمد زارع فرمانده اسبق عملیات سپاه شهریار تهران و شهردار پیشین شاهدشهر شهریار از پلیدانی که در جریان اعتراضات آبان ماه در شناسایی و سرکوب معترضین، گله ای از لباس شخصی ها را هدایت و فرماندهی میکرد.


برادر وی بنام ابراهیم زارع نیز از فرماندهان پایگاههای بسیج شاهدشهر میباشد که در جنایت علیه مردم شهریار و دستگیری برخی از معترضین دست داشته است.


اگر اطلاعاتی از برادر نامبرده دارید در اختیار راسویاب قرار دهید.
آدرس منزل، نوع خودرو و مسیر ترددات وی را اطلاع رسانی کنید

Share