مهدی محمودیان آزاد شد

مهدی محمودیان، عضو شورای‌مرکزی حزب اتحاد ملت و از امضاکنندگان نامه ۷۷امضایی اصلاح‌طلبان، پس‌از ۲۰روز از بازداشت آزاد شد./ بنابر گزارش امتداد

۷۷ تن از اصلاح‌طلبان در بیانیه‌ای، در آذر، از شیوه برخورد‌ها با اعتراض‌ها علیه گرانی بنزین، انتقاد کردند و دادسرای فرهنگ و رسانه برخی از امضاکنندگان این نامه را به تبلیغ علیه نظام متهم کرده و از میان آن‌ها محمودیان بازداشت شد.

Share