آمار نگران کننده مصرف شیر در ایران

اعتماد آنلاین

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در خصوص سرانه مصرف لبنیات در ایران گفت: سرانه مصرف لبنیات در ایران بر اساس آخرین گزارشات در سال ۲۰۲۰، سالانه ۲۷ لیتر برای هر نفر است؛ در حالی که سرانه مصرف لبنیات به ازای هر نفر در ایرلند ۱۲۵ لیتر و در فنلاند ۱۲۰ لیتر در سال است.

این آمار نشان می‌دهد مصرف روزانه شیر به طور متوسط در ایران یک استکان است که بسیار کم‌تر از حد استاندارد است. به تبع پایین بودن سرانه مصرف شیر در ایران، مصرف سایر مواد لبنی نیز با آمار قابل توجهی روبرو نیست؛ به شکلی که سرانه مصرف لبنیات حدود ۷۰ کیلوگرم برای هر نفر در یک سال است؛ در حالی که این رقم در اروپا به ۳۵۰ کیلوگرم و در آمریکا به ۲۵۰ کیلوگرم می‌رسد.

Share