فراخوان برای ثبت شکایت علیه خامنه ای و سپاه در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین

به گزارش بگونه : علی‌اصغر گرجی، عموی پونه گرجی از قربانیان سرنگونی پرواز اوکراین از شکایت علیه جمهوری اسلامی از جمله خامنه ای و سپاه پاسداران بخاطر ساقط کردن عمدی این هواپیما خبر داده است.


این شکایت در پیوند با قانون جزایی کانادا( عدالت برای قربانیان تروریسم) Justice for Victims of Terrorism Act S.C. 2012 به دادگاه انتاریوی کانادا ارائه شده است.


‏این شکایت از سوی برخی از خانواده های قربانیان بصورت Class action ارائه شد و بخاطر فشارهای احتمالی رژیم، طبق توافق با دادگاه ، اسامی شاکیان بصورت ناشناس میباشد و از اسم مستعار John Doe در شکایت استفاده شده است.‏


باقی خانواده های قربانیان میتوانند هر موقع خواستند بدون نگرانی به شکایت ملحق شوند. در این صورت می‌تونند با فیسبوک آقای گرجی تماس بگیرند. هدف اصلی این شکایت، محکوم کردن رژیم به اینکه بطور عمد این جنایت تروریستی را مرتکب شده است. ارایه شکایت در دادگاه بین الممللی جنایی هم دنبال خواهد شد.


پ.ن نباید ترسید باید قاطعانه با صدای بلند جلو رفت تا بتوان نتیجه گرفت.

Share