کانون نویسندگان: احکام زندان برای زنان امضاکننده بیانیه استعفای خامنه‌ای لغو شود

کانون نویسندگان ایران صدور حکم زندان برای زنان امضاکننده بیانیه استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را محکوم کرد.

کانون نویسندگان، روز چهارشنبه ۲۳ بهمن، با انتشار بیانیه‌ای با عنوان «صدور حکم زندان برای مقابله با آزادی بیان»، نوشت: «در روزهای اخیر گیتی پورفاضل، نویسنده، حقوقدان و عضو کانون نویسندگان ایران و سه تن دیگر از امضاکنندگان نامه، شهلا جهان‌بین، زهرا جمالی و شهلا انتصاری هریک به ۲۷ ماه زندان محکوم شدند. پیشتر نیز فاطمه سپهری و نرگس منصوری، دو تن دیگر از امضاکنندگان همین نامه، هر یک به ۶ سال زندان محکوم شده بودند.»

بیانیه کانون می‌افزاید: «بی‌تردید صدور این احکام هدفی جز سرکوب آزادی اندیشه و بیان ندارد. کانون نویسندگان ایران بدون داوری درباره‌ محتوای نامه، حکم‌های صادره را محکوم می‌کند و خواستار لغو احکام زندان نویسندگان نامه است.»

در مردادماه، ۱۴ تن از کنشگران حقوق زنان اقدام به نوشتن نامه‌ای انتقادی خطاب علی خامنه‌ای، خواستار استعفای او شدند.

در پی انتشار این نامه، شماری از امضاکنندگان آن بازداشت و پس از بازجویی‌های بلندمدت به قید وثیقه آزاد شدند.

Share