زوج پناهنده سیاسی ساکن ترکیه فیلمساز منتقد جمهوری اسلامی در آستانه ی دیپورت به ایران

به گزارش خبرگر : رامین صابری جعفری به همراه آناهیتا مروتی از بنیانگذاران گروه فیلم سازی “تیسفون ” که آثار رادیکالی را در انتقاد از سیاست های حکومت جمهوری اسلامی تولید کرده اند از طرف دولت ترکیه در آستانه ی دیپورت به ایران قرار دارند و با تهدیدی جدی رو به رو هستند .


در حالی که این زوج تاکنون به عنوان پناهجوی سیاسی در ترکیه ساکن بودند اکنون کمتر از ۳۰ روز تا مهلت ترک خاک فاصله دارند و در آستانه ی بازداشت و دیپورت به ایران هستند .


مستند ” هولوکاست ایرانی ” که اخیرا به روی آنتن تلویزیون اندیشه رفته است آخرین اثر رامین صابری جعفری به شمار می رود که با همراهی آناهیتا مروتی در سال ۱۳۹۷ تولید شده و با زبانی تند و بی پروا به نقد مباحث مختلفی پیرامون اسلام سیاسی و حاکمیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی پرداخته است .

Share