اسراییل نیروهای ایرانی را شخم میزند

محمد اسلانی

دیگر حساب حمله های اسراییل یه مواضع سپاه قدس و تار و مار کردن فرماندهان آن از دستمان خارج شده است

اسراییل حداقل دوسال است بدون هیچ گونه مزاحمتی هر چه خواسته بر سر نیروهای ایرانی آورده و مواضع آنان و خود نیروها را تارومار کرده و هر جا نشانی از حضور آنان یافته با موشکهای خود آنجا را شخم زده و زمین و زمان را زیرو رو کرده است.

ایران هم تا این لحظه فقط توانسته جسد کشته های خود را بشمارد و آنان را به عنوان مدافعان حرم با آب و تاب در داخل به خاک بسپارد .

Share