ما اطلاعات کاربران تلگرام را دزدیدیم

بعد از کلی هشدار در خصوص خطرات استفاده از پوسته‌ها ایرانی ناامن تلگرام، اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر در دسترس عموم قرار گرفت. کسانی که از این پوسته‌ها استفاده کردند هم امنیت خودشان را به خطر انداختند هم امنیت مخاطبین‌شان!

Share