یک کارخانه آبجوسازی در غرب اوکراین، برای مقابله با نیروهای روس کوکتل‌مولوتف تولید می‌کند 

ایران اینترنشنال : کارخانه آبجوسازی «پراودا» در غرب اوکراین، برای مقابله با حمله نظامی روسیه، از تولید آبجو به کوکتل‌مولوتف تغییر فعالیت داده‌ است

گزارش‌ رسانه‌ها حاکیست بسیاری از مردم در مناطق شهری و روستایی اوکراین با سازماندهی نیروهای خودجوش، برای مقابله با نیروهای روسیه آماده می‌شوند

Share