پورمحمدی: پرونده‌های استفاده از امکانات دولتی در انتخابات به دادگاه ارسال شده است

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در سومين گردهمايي دانشجويان فعال ايراني خارج از کشور که عصر يکشنبه ۲۱ تير در محل سالن همايش‌هاي بين‌المللي دانشگاه شهيد بهشتي تهران برگزار شد با اشاره به شرح وظايف و جايگاه قانوني سازمان بازرسي کل کشور گفت: سال قبل ۹۶۰ برنامه بازرسي داشتيم و امسال ۱۲۰۰ برنامه بازرسي داريم و همچنين سالانه به همين تعداد نيز بازرسي موردي داريم.

وي افزود: در طول مدت يک سالي که در سازمان بازرسي کل کشور هستم سعي کرديم تحول و نگاه جديدي را در اين سازمان متناسب نيازهاي کشور در اهداف، رويکردها و ابزار ايجاد کنيم. به عنوان مثال، جهت‌گيري‌مان را روي موضوعات اصلي و کلان کشور قرار داديم. حدود ۱۲۰ برنامه فقط به نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسي اختصاص داديم و حدود دو پنجم نظارت‌هاي سازمان بازرسي نظارت‌هاي اقتصادي است و اين يعني اين‌که ثقل نظارت‌هاي سازمان بازرسي کل کشور را نظارت‌هاي اقتصادي تشکيل مي‌دهد.

پورمحمدي خاطرنشان کرد: در طول يکسالي که در سازمان بازرسي بودم، ۵۶ گزارش مبسوط همراه ارزيابي تحليلي مفصل از نقاط قوت و ضعف دستگاه‌هاي مختلف که عمدتاً اقتصادي بود به همراه پيشنهادهاي قانوني و راهگشا براي رئيس‌جمهور فرستاده شد.

رييس سازمان بازرسي کل کشور بر دقيق بودن گزارش‌هاي اين سازمان تأکيد و اظهار كرد: حرفي که سازمان بازرسي مي‌زند بايد کامل و تمام باشد. نبايد گزارشي از سازمان بازرسي بيرون بيايد مگر اينکه هيچ‌کس نتواند بالاتر از آن حرفي بزند.

وي ادامه داد: حرفي نمي‌زنيم که بعداً پس بگيريم و اين را نقطه ضعفي براي سازمان مي‌دانيم که حرفي را بزنيم و بعد بخواهيم آن را جرح و تعديل يا اصلاح کنيم.

پورمحمدي لزوم توجه به مقررات و قانون‌گرايي را يادآور شد و افزود: سازمان بازرسي کل کشور اجازه نمي‌دهد از مرز قانون، کوچکترين عدولي به وجود بيايد. حال قانون مي‌خواهد خوب باشد يا بد. به سود دستگاه يا شهروند باشد يا عليه آن.

وي تصريح کرد: از اين جهت سخت‌گيري را اعمال کرديم و برخي اين را به مزاحمت، آزار و يا گزندي به فعاليت‌هاي دولت تعبير کردند.

رييس سازمان بازرسي در ادامه لزوم توجه و احترام به قانون اظهار كرد: اگر تمام دولت و مجلس عليه تصميمات سازمان بازرسي کل کشور تبليغ کنند، ما از مرز قانون فراتر يا عقب‌تر نمي‌رويم و مصلحت‌سنجي نمي‌کنيم. ما نظارت مي‌کنيم تا قانون، خوب اجرا شود.

پورمحمدي با بيان اين‌که برخي اشکالات ساختاري و فرهنگي در کشور وجود دارد گفت: چيزي که به کشور آسيب جدي مي‌زند اين است که قانون از حرمت جدي برخوردار نيست. منافع فوق‌العاده‌اي از انضباط قانوني نصيب ملت‌ها مي‌شود هرچند که قانون، ضعيف يا ناقص باشد.

وي تصريح کرد: ما در سازمان بازرسي کل کشور به جد دنبال اين هستيم که جايگاه قانون در کشور تثبيت شود. حتي از مجلس هم در چند مورد انتقاد جدي کرديم، چيزي خلاف قانون وضع کردند و به دولت اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي دادند. وقتي حرف قانون پيش مي‌آيد همه بايد در قبال آن متعهد و مستلزم باشند.

رييس سازمان بازرسي کل کشور اعتقاد به نگاه کارشناسي را از ديگر سياست اين سازمان عنوان کرد و گفت: در شرايطي که همه به خود حق مي‌دهند که هرگونه نقد، اعتراض و اشکال‌گيري غيرکارشناسي و غيرمستند ارائه کنند ما به شدت به نگاه کارشناسي معتقد و پاي‌بند هستيم و به دقت و وسواس در هر موضوع که به لحاظ قانوني با سازمان بازرسي کل کشور مرتبط است سعي مي‌کنيم از ظرفيت کارشناسي کشور استفاده شود.

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني سازمان بازرسي كل كشور، وي تصريح کرد: اين موضوع با توجه به رشد سريع شايعه که يکي از آسيب‌هاي رواني جامعه است از اهميت زيادي برخوردار است.

رييس سازمان بازرسي کل کشور با ارائه مثالي در اين زمينه اظهار كرد: در موضوع دوشغله‌ها با همه توان ايستاديم و ديديم که مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تصويب کرد.

پورمحمدي ارتقاي فرهنگ نظارت‌پذيري را از ديگر برنامه‌هاي سازمان بازرسي کل کشور برشمرد و افزود: مجموعه کارکنان و دستگاه ديواني و اداري کشور، خيلي نظارت‌پذير نيستند. البته اين که مي‌گويم نسبي است يعني در سطح مطلوب نيستيم بايد صميمانه، جدي و واقع‌بينانه اشکالات را ببنيم و اگر نخواهيم آنها را متوجه شويم دير زماني نخواهد شد که کار از کار گذشته باشد.

وي ادامه داد: نظارت‌گريزي موضوع قابل توجهي است. لذا ترويج فرهنگ نظارت‌پذيري هم رويکرد جديد ماست.

رييس سازمان بازرسي کل کشور لزوم به کارگيري روش‌هاي نوين نظارتي را مورد توجه قرار داد و گفت: روش‌هاي سنتي نظارت، ديگر جوابگو نيست و بايد به سمت روش‌هاي نوين برويم. هر چند براي دستيابي به اين مهم دستورالعمل‌هاي زيادي داريم اما هنوز در دستگاه‌هاي اداري، اين روش‌هاي نوين عملياتي نشد.

وي گفت: نگاه‌هاي جديدي را هم در ابزار و هم در امکان‌يابي داريم.

پورمحمدي براي کارآمد شدن نظارت اظهار كرد: نظارت را بايد عمومي کرد و ابزار و قابليت گسترده‌تر مردمي را به خدمت گرفت.

وي با اشاره به نقش رسانه‌ها در اين زمينه گفت: رسانه‌ها هم خيلي در خدمت اصلاح و نظارت عمومي به کارگيري نمي‌شوند. ما اگر خوب کار کنيم ۲۰ الي ۳۰ درصد مي‌توانيم نظارت را اجرا کنيم ولي اگر رسانه‌ها بخواهند نظارت را خوب اعمال کنند مي‌توانند تا ۵۰ درصد، نظارت و کنترل را انجام دهند. همچنين خيلي از افرادي که قصد تخلف دارند از ترس افکار عمومي، اين کار را انجام نمي‌دهند.

وي همچنين اظهار كرد: طبق قانون جديد سازمان بازرسي کل کشور دنبال راهي هستيم که يک حاشيه امني را براي رسانه‌ها جهت انتقاد کردن فراهم کنيم تا رسانه‌ها بتوانند با قدرت بيشتري نقش نظارتي شان را اعمال کنند.

رييس سازمان بازرسي کل کشور بر ضرورت ارتقاي شاخص‌هاي سلامت اداري و اقتصادي کشور تأکيد کرد و گفت: سازمان بازرسي در اين زمينه برنامه پنج‌ساله‌اي را با هدف ارتقاي کارآمدي نظام اداري؛ تقويت حقوق شهروندي و ارتقاي سلامت اداري؛ و مبارزه محوري با فساد مالي و اقتصادي تدوين کرده است.

وي از دانشجويان خارج از کشور نيز درخواست کرد تا راه‌هايي که براي سلامت اداري، اجرا و پيگيري قانون و نوع اطلاع‌رساني در خارج از کشور مشاهده مي‌کنند در قالب يک تجربه و يا به عنوان بازرس افتخاري به سازمان بازرسي کل کشور منتقل کنند.

پورمحمدي در بخش دوم سخنان خود و در پاسخ به سوالي مبني بر نظارت سازمان بازرسي کل کشور در انتخابات اخير اظهار كرد: طبق تفسير شوراي نگهبان، سازمان بازرسي کل کشور هيچ وظيفه‌اي در موضوع انتخابات ندارد و اين البته فقط مربوط به انتخابات اخير نبود بلکه شامل انتخابات قبل هم مي‌شد. البته يک بخش در حاشيه انتخابات است که موضوع استفاده از امکانات دولتي له يا عليه کانديداهاست که اين جرم است و در اين مورد پرونده‌هايي را به دادگاه فرستاديم و برخي هم پس از تکميل خواهيم فرستاد.

رييس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به اينکه «شما مي‌خواهيد کار کنيد اما مافيايي در کشور مانع از پيشبرد اهداف شما و سايرين مي‌باشد»، اظهار كرد: ملت و انقلاب ايران را کسي کوچک فرض نکند. باند مافيا را قبول ندارم. اگر قوي عمل نکنم خلافکار آماتور هم مي‌تواند خلل وارد کند. اين ضعف ماست نه قوت آنها. نظارت دقيق، برنامه‌ريزي صحيح و اراده جدي مي‌خواهيم. بايد با انگيزه و با روحيه باشيم و اين فراز و فرودهاي اجتماعي در هر جامعه‌اي وجود دارد. هنر جامعه موفق، آن است که با تدبير، قدرت عبور از موانع را دارد و به تعبير شهيد بهشتي(ره) سعي کنيد اگر با موانع مواجه مي‌شويد متوقف نشويد.

رييس سازمان بازرسي‌کل کشور در پاسخ به اين سؤال که نظر شما در قبال مديران ناکارآمد که آسيب بيشتري به جامعه مي‌زنند چيست؟ گفت: کشور ما بيش از آنکه از تخلف‌ها، سوء استفاده‌ها و ميل‌ها آسيب ببيند از ناکارآمدي و ضعف توانايي کارمند يا مدير آسيب مي‌بيند. اينکه گفته مي‌شود اگر حيفي صورت گيرد قابل تحمل است اما ميل‌ها قابل تحمل نيست غلط است. چه بسيار حيف‌ها که از بسياري از ميل‌ها آسيب‌زننده‌تر است. در اين زمينه مجلس بايد مدير ناکارآمد و کسي که قدرت فعاليت ندارد جابجا کند و ما در اين بخش قدرت الزام‌آور نداريم.

وي در پاسخ به سؤال ديگري در مورد يک‌ميليارد دلار که معلوم نشد چي شد؟ گفت: با ديوان محاسبات تقسيم کار کرديم و در کار هم دخالت نمي‌کنيم. اين موضوع را ديوان محاسبات تعقيب مي‌کند و ما هم کمک مي‌کنيم.

رييس سازمان‌ بازرسي‌کل کشور در پاسخ به اين سؤال که آيا اگر تخلفي از مسوولان يا يکي از خانواده‌هاي آنان ببيند چشم‌پوشي مي‌کنيد؟ گفت: بناي ما اين است که به صورت جدي آن را تعقيب کنيم و همين حالا هم چند پرونده بزرگ از منسوبين را در دست تکميل داريم که پس از تکميل به دادگاه مي‌فرستيم.

وي همچنين خاطرنشان کرد: ما دنبال تخلف‌گيري و جرم‌گيري نيستيم. ما به دنبال پيشگيري هستيم به خاطر همين، يکي از مهم‌ترين کارها شفاف‌سازي سيستم اداري است که بخشي از آن با تسهيل قوانين اتفاق مي‌افتد و بخش ديگر با الکترونيکي شدن کارها انجام مي‌شود.

پورمحمدي در پايان بر ضرورت حفظ وحدت، همبستگي و روحيه تأکيد کرد و گفت: اين موضوع، به خصوص در بين نخبگان کشور از اهميت زيادي برخوردار است و از مشکلاتي که براي کشور پيش مي‌آيد بايد در جهت ارتقا استفاده کرد.

Share

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *