اولین اظهارات «پدر رومینا اشرفی» عامل جنایت تالش

ایران گلوبال : پدر رومینا اشرفی در اولین گفتگو پس از جنایت در این باره گفت: من اصلا چیزی از جانب رومینا درباره اینکه نزد خانواده‌اش امنیت ندارد، نشنیدم، می‌خواستم بهشتی کوچک برایش درست کنم. وی افزود:، چون رومینا با…

Share