دستگیری محمد قوچانی سردبیر روزنامه اعتماد ملی

ghochani-mohammad

خبرهای موثق حاکی از بازداشت محمد قوچانی روزنامه نگار و سردبیر روزنامه اعتماد ملی وابسته به حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی دارد.

در روزهای گذشته روزنامه اعتماد ملی به شدت تحت فشار بوده تا از انتشار مطالبی پیرامون حوادث اخیر خودداری کند تا آنجا که بارها صفحاتو ستون هایی را بدون چاپ مطلب و سفید چاپ کرده بود.

بر اساس گزارش های دریافتی طی روزهای اخیر ناظران وزارت ارشاد با استقرار در چاپخانه ها انتشار روزنامه ها را کاملا تحت نظر دارند و مستقیما و در آخرین مرحله چاپ مطالبی که مناسب تشخیص نمی دهند را متوقف می کند.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.